Mechanika i utrzymanie ruchu18 listopada | Katowice

Time passed:
1
2
2
0
Dni
1
1
Godzin
5
2
Minut

Rejestracja na seminarium
Seminarium : Mechanika i utrzymanie ruchu
Data : 2014-11-18
Miejsce : KATOWICE - Qubus Hotel Prestige
DANE FIRMY LUB INSTYTUCJI
Pełna nazwa firmy/instytucji:
Ulica i numer:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Telefon:
Strona WWW:
Branża:
Skąd dowiedzieli się Państwo o seminarium?
Liczba uczestników:
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Na ten adres zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia w seminarium.
Osoba kontaktowa jest uczestnikiem   
DANE UCZESTNIKA 1:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
DANE UCZESTNIKA 2:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
DANE UCZESTNIKA 3:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Media 4 Engineers Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Koszykowej 6, 00-564 Warszawa moich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie prowadzonej przez Media 4 Engineers Sp. z o.o. działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej Media 4 Engineers Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych partnerom i firmom uczestniczącym w danym seminarium.   Tak, wyrażam zgodę
REZYGNACJA Z SEMINARIUM
W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium prosimy o przesłanie tej informacji do 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęciem seminarium na adres: aleksander.poniatowski@trademedia.us. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w s eminarium spowoduje obciążenie kosztami administracyjnymi w wysokości 100 PLN + VAT.

.